Dokumenty ke stažení - Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám - dokumenty k stažení

Rubrika "Ke stažení" k programu Nová zelená úsporám obsahuje různé dokumenty a informace, které jsou potřebné pro úspěšné podání žádosti o dotaci. Mezi tyto dokumenty mohou patřit například:  

  • Formuláře pro podání žádosti o dotaci - standardní formuláře, které je třeba vyplnit a odevzdat spolu s ostatními požadovanými dokumenty.
  • Návody k vyplnění formulářů - podrobné instrukce, jak správně vyplnit a připravit formuláře pro podání žádosti o dotaci.
  • Seznam kvalifikovaných energetických úsporných opatření - přehled typů investic, které jsou v rámci programu podporovány, včetně popisu a parametrů jednotlivých opatření.
  • Informace o finančních limitech a podporovaných nákladech - přehled aktuálních finančních limitů pro podporované projekty a podrobné informace o tom, jaké náklady jsou v rámci programu oprávněné k finanční podpoře.
  • Pokyny pro přípravu projektové dokumentace - doporučení a požadavky na přípravu projektové dokumentace, která je součástí žádosti o dotaci.
  • Kontaktní informace - kontaktní údaje na pracovníky programu, kteří poskytují podporu při přípravě a podání žádosti o dotaci.

Uvedené rubrika "Ke stažení" tak slouží jako centrální místo, kde si zájemci o dotaci mohou stáhnout veškeré potřebné dokumenty a informace, které potřebují k úspěšnému podání žádosti o dotaci.

Name Date added  
Formuláře a vzory
Návody a rady jak na to
Pokyny pro žadatele
Výpočtové nástroje